صادرات فولاد خام در سه ماهه امسال رشد ۶۷ درصدی داشت

۳۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۰  /   /  کد خبر: 59570
صادرات فولاد خام در سه ماهه امسال رشد ۶۷ درصدی داشت

انجمن تولید کنندگان فولاد ایران اعلام کرد: میزان صادرات فولاد خام ایران در سه ماهه نخست امسال به یک میلیون و ۶۷۵ هزار تن رسید که نسبت به یک میلیون و ۱۶ هزار تن در دوره مشابه پارسال افزایش ۶۷ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، برپایه جداول آماری انجمن مزبور، سهم صادرات بیلت و بلوم از صدور فولاد خام ۷۵۱ هزار تن بود که نسبت به رقم ۷۱۲ هزار تن در دوره مشابه پارسال رشد پنج درصدی دارد.
علاوه بر این سهم صادرات اسلب از مجموع رقم فولاد خام صادراتی نیز ۹۴۴ هزار تن بود که در مقایسه با ۳۰۴ هزار تن سه ماهه نخست ۱۳۹۵ رشد ۲۱۱ درصدی یافت .

** صادرات کل تولیدات فولادی در بهار ۱۳۹۶
برابر داده های جدول مزبور، صادرات کل تولیدات فولادی ( تیرآهن، میلگرد، ورق گرم و …) در دوره این گزارش به رقم ۳۰۰ هزار تن رسید و در مقایسه با ۷۱۵ هزار تن عملکرد سه ماهه نخست ۱۳۹۵ که ۷۱۵ هزار تن بود، افت ۵۸ درصدی نشان می دهد.
جداول مزبور نشان می دهد، بالاترین رشد صادرات در دوره سه ماهه در این بخش مربوط به میلگرد با صادرات ۱۸۷ هزارتن است و در مقایسه با ۶۸ هزار تن صادرات مدت مشابه افزایش ۱۷۵ درصدی را ثبت کرد .

** افزایش صدور ۵۵ درصدی سایر تولیدات فولادی
همچنین در بخش سایر تولیدات فولادی صادرات ۱۷ هزار تنی ثبت شد که در مقایسه با ۱۱ هزار تن سه ماهه پارسال رشد ۵۵ درصدی نشان می دهد.
میزان صادرات ورق پوشش دار نیز در دوره این گزارش به ۱۱ هزار تن رسید که نسبت به رقم ۹ هزار تن در سه ماهه اول ۹۵ افزایش ۲۲ درصدی را ثبت کرد .

** صدور تیرآهن بدون تغییر
صادرات تیرآهن در مدت سه ماهه نخست امسال برابر با ۴۷ هزار تن بود که نسبت به عملکرد دوره مشابه پارسال بدون تغییر ماند .
صدور ورق های گرم وسرد در مدت این گزارش به ترتیب ارقام ۳۴ و چهار هزار تن را نشان می دهد و در مقایسه با سه ماهه نخست پارسال که به ترتیب ۵۱۲ و ۶۸ هزار تن بود، افت ۹۳ و ۹۴ درصدی را ثبت کرد.

** واردات فولاد خام ۶ هزار تن
میزان واردات فولاد خام در سه ماهه نخست ۱۳۹۶ به رقم ۶ هزار تن رسید که در مقایسه با ۳۲ هزار تن در دوره مشابه پارسال افت ۸۱ درصدی یافت .
واردات بیلت و بلوم از مجموع فولاد خام در مدت سه ماهه نخست امسال پنج هزارتن و اسلب نیز یکهزار تن به ثبت رسید که در مقایسه با ارقام ۳۱ هزار تن بیلت و بلوم سه ماهه نخست ۱۳۹۵ افت ۸۴ درصدی داشت و اسلب هم برابر با یکهزار تن بود که بدون تغییر است .
جداول یاد شده در مدت مورد بررسی نشان می دهد کل تولیدات فولادی وارداتی به رقم ۶۲۳ هزار تن رسید که در مقایسه با ۷۲۲ هزار تن سه ماهه نخست پارسال افت ۱۴ درصدی داشت .

** رشد واردات تیرآهن
بررسی داده های جدول مزبور حاکی است، بیشترین رشد واردات مربوط به تیرآهن در سه ماهه نخست امسال است که به میزان ۱۳ هزار تن ثبت شد و در مقایسه با رقم ۱۰ هزار تن سه ماهه ۹۵ رشد ۳۰ درصدی نشان می دهد.
میزان واردات ورق پوشش دار در دوره مورد بررسی این گزارش به رقم ۹۹ هزار تن رسید که در مقایسه با ۸۴ هزار تن سه ماهه اول پارسال، افزایش ۱۸ درصدی نشان می دهد.

** افزایش ۱۲ درصدی واردات ورق سرد
طی مدت سه ماهه ابتدایی امسال ۱۶۳ هزار تن ورق سرد وارد کشور شد که در مقایسه با رقم ۱۴۶ هزار تن وارداتی دوره مشابه پارسال، افزایش ۱۲ درصدی داشت .

** افت واردات ورق گرم، سایر تولیدات فولادی و میلگرد
براساس داده های آماری یاد شده، بیشترین کاهش واردات مربوط به ورق گرم، سایر تولیدات فولادی و میلگرد در مدت سه ماهه نخست ۹۶ که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب افت ۲۹، ۲۶ و ۲۰ درصدی را ثبت کرد .
به گزارش ایرنا، پارسال میزان صادرات فولاد ایران به حدود ۶ میلیون تن رسید و برای امسال انتظار می رود به رقم هشت میلیون تن برسد .
پیش بینی شده در افق ۱۴۰۴ ظرفیت فولاد کشور به رقم ۵۵ میلیون تن برسد که بیش از ۱۵ میلیون تن اختصاص به صادرات خواهد داشت.
جمهوری اسلامی ایران اکنون چهاردهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود که در افق چشم انداز رشد هفت پله ای را پیش بینی کرده است.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها