جدیدترین اخبار
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۲ اقتصادی کد خبر :5809

چای سیاه ایرانی به چه کشورهایی صادر می شود؟

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۵ بیش از ۷ هزار و ۹۷۴ تن چای سياه  ، از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۰۲۲۸۰۶۱  و ارزش ریالی آن  ۳۲۲۵۸۲۰۳۳۸۵۹ بوده است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

افغانستان

۱۵۰

۳۸۶۰۰۶۲۵

۱۲۷۵

۱

تايوان

۱۱۰۰۰

۳۳۲۸۶۰۰۰۰

۱۱۰۰۰

۱

قزاقستان

۵۱

۲۳۳۰۰۲۰

۷۷

۲

تاجيكستان

۲۵۰۷۳۱

۳۴۷۴۲۹۴۳۷۶

۱۱۴۷۳۱

۲

ترکيه

۲۷۰۶۰

۹۰۲۷۱۳۴۸۲

۲۹۷۶۶

۲

فدراسيون روسيه

۱۸۰۰۰

۵۴۵۵۶۲۰۰۰

۱۸۰۰۰

۲

فرانسه

۲۰۵۵۰

۶۲۲۸۴۹۹۵۰

۲۰۵۵۰

۲

قزاقستان

۵۰۰۰

۱۵۱۵۴۵۰۰۰

۵۰۰۰

۳

آلمان

۲۸۱۹۲

۱۳۹۲۸۸۷۹۰۴

۴۵۶۹۲

۳

ازبكستان

۲۸۰۴۰

۹۴۰۱۲۵۱۲۰

۳۰۸۴۴

۳

افغانستان

۱۰۰۰۰

۳۳۵۳۴۶۰۰۰

۱۱۰۰۰

۳

تاجيكستان

۳۹۳۱۰

۱۱۹۶۵۵۷۰۹۰

۳۹۳۱۰

۳

ترکيه

۶۹۴۸۸

۱۱۶۶۳۸۷۳۴۹۶

۳۸۲۱۸۴

۳

تركمنستان

۱۷۶۲۵

۵۳۷۲۱۰۰۰۰

۱۷۶۲۵

۳

عمان

۵

۴۵۷۲۹۰۰

۱۵۰

۴

چين

۱۹۶۲۴۵

۸۹۷۹۹۱۴۰۶۸

۲۹۳۳۴۳

۴

آذربايجان

۱۰۳۱۷۵

۶۲۹۹۸۶۵۵۰۰

۲۰۶۳۵۰

۴

ازبكستان

۳۸۰۷۰

۱۱۷۲۱۷۵۳۰۰

۳۸۰۷۰

۴

افغانستان

۹۷۶۰

۳۲۸۴۱۴۲۴۰

۱۰۷۳۶

۴

امارات متحده عربي

۱۲۴۲۰

۴۲۱۶۷۷۶۳۰

۱۳۶۶۲

۴

تاجيكستان

۱۹۸۷۲

۶۰۹۶۵۳۰۸۸

۱۹۸۷۲

۴

ترکيه

۱۰۱۶۰۴

۸۱۴۳۴۰۱۹۷۰

۲۶۴۶۳۸

۴

تركمنستان

۶۰۰۰۰

۱۸۴۰۷۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۴

فدراسيون روسيه

۲۴۰۰۰

۷۳۶۹۶۲۰۰۰

۲۴۰۰۰

۴

قزاقستان

۹۷۱۵۰

۳۵۵۸۵۰۰۱۰۰

۱۱۵۸۵۰

۴

قطر

۱۰۰

۳۰۷۹۰۰۰

۱۰۰

۵

آلمان

۲۶۴۵۵

۸۱۸۰۳۲۰۵۰

۲۶۴۵۵

۵

تاجيكستان

۴۶۶۰۰

۱۴۴۶۶۹۷۰۰۰

۴۶۶۰۰

۵

ترکيه

۱۸۱۸۰

۵۶۲۷۴۳۷۲۰

۱۸۱۸۰

۵

قزاقستان

۴۶۱۴۰

۱۴۲۸۲۴۲۷۶۰

۴۶۱۴۰

۵

هند

۵۴۰۰۰

۱۶۶۹۱۴۰۰۰۰

۵۴۰۰۰

۶

آذربايجان

۱۰۲۰

۹۵۰۷۷۲۶۰

۳۰۶۰

۶

آلمان

۳۴۰۰۰

۱۰۵۶۴۱۴۰۰۰

۳۴۰۰۰

۶

ترکيه

۱۳۴۰۰

۴۵۸۹۲۹۹۰۰

۱۴۷۴۰

۶

تركمنستان

۳۷۳۳۵

۱۱۶۴۲۱۲۱۴۵

۳۷۳۳۵

۶

فدراسيون روسيه

۱۰۵۴۰

۳۲۶۲۵۵۱۶۰

۱۰۵۴۰

۶

فرانسه

۲۳۰۰۰

۷۲۱۴۵۸۸۰۰

۲۳۲۰۰

۷

آذربايجان

۳۱۷۰۰۰

۱۶۵۲۸۰۱۹۰۰۰

۵۴۹۵۰۰

۷

آلمان

۶۶۱۵۰

۲۰۸۵۷۳۶۷۵۰

۶۶۱۵۰

۷

بحرين

۸۰

۴۲۲۹۷۱۰

۱۳۴

۷

ترکيه

۲۹۲۹۹۶

۱۹۲۱۵۱۶۸۹۲۶

۶۱۰۰۷۵

۷

تركمنستان

۴۰۳۸۰

۱۲۶۹۳۴۹۴۲۵

۴۰۳۸۰

۷

فدراسيون روسيه

۱۵۰۰۰

۴۷۱۹۱۵۰۰۰

۱۵۰۰۰

۷

هند

۵۹۴۰۰

۱۸۶۶۳۳۵۴۰۰

۵۹۴۰۰

۸

آلمان

۳۸۰۰۰

۱۲۰۹۰۱۸۰۰۰

۳۸۰۰۰

۸

افغانستان

۲۱۹۲۵

۶۹۶۱۶۲۶۰۰

۲۱۹۲۵

۸

تاجيكستان

۳۶۲۴۰

۱۱۵۰۶۹۲۴۸۰

۳۶۲۴۰

۸

ترکيه

۱۵۵۸۴۵۹

۶۲۹۰۰۰۷۱۷۲۲

۱۹۸۱۰۷۶

۸

تركمنستان

۲۰۶۰۰

۶۵۹۹۶۲۲۰۰

۲۰۶۰۰

۸

جمهوري مولداوي

۱۸۳۲۵

۵۸۰۲۷۹۴۵۰

۱۸۳۲۵

۸

عراق

۱۲۶۷۸

۲۰۱۵۶۱۱۸۳۰

۶۳۳۹۰

۸

فدراسيون روسيه

۴۷۰۰۰

۱۵۲۱۴۰۸۶۰۰

۴۷۸۰۰

۸

قزاقستان

۲۵۰۰۰

۸۷۴۴۱۷۵۰۰

۲۷۵۰۰

۸

لهستان

۲۰۰۰

۹۵۵۸۹۰۰

۳۰۰

۸

هند

۲۲۲۲۰

۷۰۷۹۹۵۸۶۰

۲۲۲۲۰

۹

آلمان

۳۶۰۰۰

۷۴۳۴۳۱۲۰۰

۲۳۲۰۰

۹

تايوان

۱۲۰۰۰

۴۲۳۶۰۱۲۰۰

۱۳۲۰۰

۹

ترکيه

۱۰۳۳۸۷۳

۴۰۱۳۲۷۶۸۴۳۲

۱۲۵۵۳۶۶

۹

تركمنستان

۲۱۰۰۰

۶۷۶۷۴۶۰۰۰

۲۱۰۰۰

۹

عراق

۷۳۳۷۰

۲۴۷۳۲۰۸۲۶۲

۷۶۹۶۲

۹

عمان

۱۸

۵۱۳۱۲۰۰۰

۱۶۰۰

۹

فدراسيون روسيه

۲۱۰۲۱

۶۷۶۲۹۷۷۴۶

۲۱۰۲۱

۹

فرانسه

۲۱۰۰۰

۵۴۱۳۹۶۸۰۰

۱۶۸۰۰

۹

قزاقستان

۵۲۰۲۰

۱۶۷۶۳۹۶۵۲۰

۵۲۰۲۰

۹

هلند

۱۱۸۸۰

۳۸۰۹۹۱۶۰۰

۱۱۸۸۰

۹

هند

۱۰۲۵۹۰

۲۲۱۵۴۸۸۵۲۲

۶۹۰۲۲

۱۰

آلمان

۴۸۹۰۴

۱۵۸۲۵۱۶۶۰۰

۴۸۹۰۰

۱۰

ازبكستان

۱۷۵۵۰

۵۶۸۱۶۳۷۰۰

۱۷۵۵۰

۱۰

افغانستان

۲۰۲۵۰

۶۵۵۰۴۷۰۰۰

۲۰۲۵۰

۱۰

امارات متحده عربي

۲۴۳۳۰

۸۲۱۷۸۴۱۷۲

۲۵۳۸۸

۱۰

ترکيه

۴۰۲۶۱۶

۲۵۹۹۴۲۵۱۵۳۰

۸۰۴۶۹۶

۱۰

عراق

۵۴۴۰۰

۱۸۰۳۱۳۲۸۰۰

۵۵۷۹۰

۱۰

فدراسيون روسيه

۶۰۵۰۰

۱۹۷۳۷۲۶۰۵۲

۶۱۱۰۲

۱۰

قرقيزستان

۱۸۰۰۰

۵۸۲۷۳۲۰۰۰

۱۸۰۰۰

۱۰

قزاقستان

۲۶۰۵۰

۱۱۰۷۵۵۹۸۷۵

۳۴۲۷۵

۱۰

هلند

۱۲۲۰۵۰

۳۹۴۸۹۴۲۸۰۰

۱۲۲۰۵۰

۱۱

آلمان

۱۶۴۷۱۰

۵۳۳۰۶۳۸۴۴۰

۱۶۴۷۱۰

۱۱

ايتاليا

۸۵

۲۱۰۳۵۳۰۰

۶۵۰

۱۱

تايوان

۱۱۴۰۰

۳۶۸۹۶۱۰۰۰

۱۱۴۰۰

۱۱

ترکيه

۱۱۰۱۰۴

۳۸۳۶۴۴۷۹۷۸

۱۱۸۵۳۶

۱۱

فدراسيون روسيه

۳۰۰۰۰

۱۰۱۹۴۹۷۵۰۰

۳۱۵۰۰

۱۱

فرانسه

۳۰۰۰

۱۰۶۷۹۴۶۰۰

۳۳۰۰

۱۱

قزاقستان

۴۲۵۰۰

۱۳۹۶۱۲۸۷۵۰

۴۳۱۲۵

۱۱

قطر

۲۰

۶۴۷۳۰۰

۲۰

۱۱

لهستان

۳۰۰۰۰

۹۷۰۹۱۴۰۰۰

۳۰۰۰۰

۱۱

مراكش

۱۰۰

۲۹۱۲۵۸۰۰

۹۰۰

۱۱

هلند

۵۵۷۰۰

۱۸۰۲۷۴۸۳۰۰

۵۵۷۰۰

۱۱

هند

۳۷۲۷۸۱

۱۲۰۶۶۶۶۸۹۸۴

۳۷۲۷۸۱

۱

بوسني وهرزگوين

۵۴

۴۹۰۴۵۵۰

۱۶۲

۱

تاجيكستان

۲۴۴۸۰

۷۴۱۱۳۲۰۰۰

۲۴۴۸۰

۲

افغانستان

۶۱۰۵۱

۲۴۵۳۴۱۹۹۵۷

۸۰۹۵۱

۲

تاجيكستان

۲۲۱۸

۶۷۲۶۵۲۸۶

۲۲۱۸

۲

تركمنستان

۱۴۳۸۰

۴۳۵۶۵۶۴۸۰

۱۴۳۸۰

۳

افغانستان

۲۳

۵۴۸۷۴۸

۱۸

۳

تاجيكستان

۴۹۳۳۹

۱۵۰۶۳۱۹۶۷۰

۴۹۳۳۹

۵

آذربايجان

۲۵۰۰

۸۴۵۱۵۳۴۰

۲۷۳۰

۵

تاجيكستان

۶۶۷۰۳

۲۰۶۴۸۷۱۳۷۸

۶۶۷۰۳

۵

تركمنستان

۴۴۷۳۶

۱۳۸۳۸۳۱۱۶۸

۴۴۷۳۶

۶

استراليا

۳۰۰

۹۳۷۵۹۰۰

۳۰۰

۶

افغانستان

۲۱۷۵۰

۶۷۷۱۸۶۲۵۰

۲۱۷۵۰

۶

تاجيكستان

۴۴۴۲۲

۱۳۸۳۰۷۸۹۷۰

۴۴۴۲۲

۶

تركمنستان

۴۴۹۲۵

۱۴۰۶۰۴۹۸۲۵

۴۴۹۲۵

۶

قزاقستان

۱۱۰

۵۹۴۴۵۳۰

۱۹۰

۷

تاجيكستان

۷۳۶۷۲

۲۶۱۵۲۱۷۶۹۰

۸۳۰۹۰

۷

تركمنستان

۵۴۸۵۹

۱۷۶۲۶۵۰۲۸۲

۵۵۹۷۵

۸

تاجيكستان

۱۶۱۴۷۶

۵۱۴۶۸۹۸۰۳۱

۱۶۲۰۲۳

۸

تركمنستان

۷۷۸۶۹

۲۴۸۰۱۴۲۶۲۳

۷۷۸۶۹

۸

قطر

۵۰

۱۵۸۷۶۰۰

۵۰

۹

آلمان

۲۰۰

۱۹۲۹۰۶۰۰

۶۰۰

۹

تاجيكستان

۵۳۴۶

۱۷۱۲۶۹۸۰۲

۵۳۴۶

۹

تركمنستان

۹۹۴۸

۳۱۹۸۳۸۱۴۸

۹۹۴۸

۱۰

بحرين

۱۳۱

۱۲۶۱۵۷۲۰۰

۳۹۰۰

۱۰

تركمنستان

۴۲۲۴۶

۱۳۶۷۴۶۰۷۷۴

۴۲۲۴۶

۱۰

عراق

۱۸۰۰۰

۵۸۲۶۴۲۰۰۰

۱۸۰۰۰

۱۱

آذربايجان

۳۰

۱۶۱۸۲۵۰

۵۰

۱۱

افغانستان

۱۰۱۹۷

۳۳۰۰۱۵۷۰۸

۱۰۱۹۷

۱۱

ايالات متحده آمريكا

۷۴

۲۱۵۵۳۰۹۲

۶۶۶

۱۱

تاجيكستان

۹۹۶۰

۳۲۲۳۴۵۴۴۰

۹۹۶۰

۱۱

تركمنستان

۴۱۷۵۲

۱۳۶۱۲۹۶۷۹۷

۴۲۰۵۳

وبگردی

روی خط خبر

 • گزارش زنگنه از وضعیت نفت و گاز در کمیسیون انرژی/ اکتشاف نفت نسبت به تولید کاهش یافته است
 • بخشنامه جدید واردات / عدم امکان ترخیص برخی خودروها
 • دیدار در بروکسل علیه تهران!
 • رهبر انقلاب: همکاری سعودی‌ها با اسرائیل قطعا خیانت است /فلسطین با توطئه سکوت نادیده گرفته می شود
 • منطقی نیست ایران از برنامه موشکی خود دست بکشد
 • لاوروف و ظریف درباره برجام، سوریه و دریای‌خزر گفتگو کردند
 • شل سهام خود در میدان نفتی عراق را به ژاپن واگذار می کند
 • وزارت نفت: سانچی و شرکت نفتکش متعلق به وزارت کار است
 • حمله رضا عطاران به ماشین سفیر ایران/عکس
 • هشدار اف‌بی‌آی به کوشنر درباره دوستی با تاجر زن چینی – آمریکایی
 • وجدان کاری اجازه فرار به دریانوردان سانچی نمی داد / خدمه باید می ماندند تا از گسترش آتش جلوگیری کنند
 • آسوشیتدپرس: آلمان به دنبال جاسوس‌های ایران است
 • ادعای الاخبار: سفر سردار سلیمانی به بغداد قبل از انتخابات مهم عراق / ایران، العبادی، حشد شعبی و حکیم را سوار «کشتی نوح» کرد
 • سخنگوی وزارتخارجه: تا برگزاری جام‌جهانی ۲۰۱۸ لغو روادید با روسیه محقق نمی‌شود/ سفر محمود عباس به ایران گمانه زنی و خبرسازی است
 • راه‌اندازی پایانه جدید تاکسی در میدان آزادی
 • آلمان: برخورداری از مزایای اقتصادی توافق هسته‌ای حق ایران است
 • اولین مانور سیاسی مخالفان بارزانی و تکاپوی احزاب حاکم
 • نقشه آمریکا و خشم اردوغان
 • عیسی کلانتری: حق هوای پاک بر حق هسته‌ای تقدم دارد
 • یارانه نقدی دی امشب واریز می‌شود
 • بازگشت به کار بازنشسته میلیاردی به بانک مرکزی
 • مقام آمریکایی: پنتاگون اولویتش را مقابله با نفوذ ایران در سوریه قرار داده است
 • اکسید گوگرد موجود در دود نیروگاه مفتح فراتر از حد مجاز است
 • پرستاران همچنان در انتظار اجرای قانون “تعرفه‌گذاری”/ تاخیر ۱۰ ماهه در پرداخت کارانه‌های پرستاری
 • سردار باقری: ایران سردمدار نجات مردم منطقه از یوغ استکبار است
 • “صدای مهیب شنیده‌شده در کرمانشاه ارتباطی به نیروهای مسلح ندارد”
 • اتحادیه اروپا: بریتانیا هنوز هم می‌تواند عضوی از اتحادیه باقی بماند
 • استانداری خراسان رضوی: معاندان نظام قصد داشتند اعتراضات را به دهه فجر بکشانند/ دستگیرشدگان با هر سه جناح مخالف بودند
 • قیمت تویوتا پریوس در ایران توسط شرکت ایرتویا افزایش یافت
 • اجرای سراج با آرزوی سلامتی برای شجریان