مجموعه گزارش های سیاستی حوزه زنان در حیطه بازار کار منتشر شد

۱۹ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۴  /   /  کد خبر: 52641
مجموعه گزارش های سیاستی حوزه زنان در حیطه بازار کار منتشر شد

مجموعه چهار جلدی گزارش های سیاستی زنان در حوزه بازار کار منتشر شد.

به گزارش بازتاب ازپایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مجموعه چهار جلدی گزارش های سیاستی حوزه زنان با هدف آسیب شناسی وضعیت موجود زنان در بازار کار و ارائه راهکارهای سیاستی جهت بهبود وضعیت اشتغال زنان در بازارکار به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منتشر شد.
براساس این گزارش، این مجموعه چهار جلدی دارای عناوین مختلفی همچون اشتغال زنان مزد و حقوق بگیر دربخش خصوصی؛ با هدف مطالعه وضعیت زنان شاغل مزد و حقوق بگیر در بخش خصوصی و زنان در بازار کارغیر رسمی؛ با هدف مطالعه وضعیت زنان شاغل دربازار کارغیر رسمی ایران و پیشنهاد سیاست های اجرایی برای بهبود شرایط آنان.
براساس این گزارش،‌ از موضوعات دیگراین کتاب چهارجلدی می توان به سرفصل های همچون زنان کارگر و شغل های شکننده با هدف مروری بر وضعیت بازار کار زنان کارگرشناخت مسائل آنان و پیشنهاد سیاست هایی برای بهبود شرایط کار و زندگی آنان، نقش مراکز کاریابی غیر دولتی در اشتغال زنان با هدف شناخت ظرفیت مراکز غیر دولتی در فراهم آوردن زمینه دسترسی زنان به فرصت های شغلی اشاره کرد.
براساس آمار، هم اکنون میزان اشتغال زنان در بازار کار حدود ۱۴ درصد به نیمی از جمعیت کشوراختصاص یافته است.

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها