بررسی صورتهای مالی بانکها نشان می دهد

قصور بانک مرکزی در نظارت بر پرداخت وام به مدیران نظام بانکی

۱۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۵۴  /   /  کد خبر: 52016
قصور بانک مرکزی در نظارت بر پرداخت وام به مدیران نظام بانکی

در ادامه دو گزارش قبلی منتشر شده پیرامون وام های نجومی در تابناک اقتصادی، این بار صورت های مالی بانک تجارت نشان از اعطای وام هایی با شرایط خاص به هیئت مدیره این بانک دارد. البته نکته مثبت این است که بانک تجارت یکی از معدود بانک هایی است که شجاعت به خرج داده و صورت های مالی خود را در اختیار و معرض دید عموم قرار داده است.

در دو گزارش قبلی منتشر شده در سایت اقتصادی تابناک پرده از برخی وام های نجومی برداشته شد. البته در هر دو گزارش قبلی اشاره شد که این وام ها با رعایت برخی قوانین امکان پرداخت به مدیرعامل و هیئت مدیره را دارند اما مبلغ وام ها و شرایط آن ها به گونه ای بود که نمی توان از کنار آن ها به سادگی عبور کرد. در ایستگاه سوم این گزارش ها به وام های نجومی بانک تجارت که به هیئت مدیره پرداخت شده رسیدیم. این وام ها مبالغ و شرایط قابل تاملی دارند که قطعا به هر کسی تعلق نمی گیرد.

بعد از بررسی وام های پرداخت شده به محمدابراهیم مقدم نودهی مدیرعامل بانک تجارت، این بار به هیئت مدیره این بانک رسیدیم. این اطلاعات از آخرین صورت های مالی بانک تجارت که مربوط به مورخه ۳۰ اسفند ۹۵ می باشد استخراج شده است.

طبق صورت های مالی پایان سال ۹۵، علیرضا اکبری ماسوله عضو هیات مدیره بانک تجارت طی مدت ۵ سال یعنی بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ پنج وام مجموعاً به مبلغ ۵۸۱ میلیون تومان دریافت کرده است. اولین وام نائب رئیس هیئت مدیره در مورخه ۲۱ خرداد ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است. مبلغ این وام که با عنوان وام ضروری ذکر گردیده ۳۷ میلیون تومان با شرایط بازپرداخت ۱۸۰ ماهه (۱۵ ساله) با نرخ سود یک درصد می باشد. وام دوم نامبرده در ۱۸ بهمن ۸۸ تصویب شده است. در این تاریخ دو وام با عنوان وام جعاله برای اکبری ماسوله به تصویب رسیده است. مبلغ هر دو وام ۵ میلیون تومان می باشد. وام اول با شرایط بازپرداخت ۱۴۴ ماهه (۱۲ ساله) با نرخ سود ۷ درصد و وام دوم با شرایط بازپرداخت ۱۴۴ ماهه (۱۲ ساله) با نرخ سود ۱۲ درصد بوده است. وام های چهارم و پنجم در سال ۹۱ به تصویب رسیده است. عضو هیات مدیره بانک تجارت در تاریخ ۱۴ آذر ۹۱ دو وام دریافت نموده است. هر دو وام با عنوان وام مسکن به ثبت رسیده است با دوره بازپرداخت ۲۶۴ ماهه (۲۲ ساله) اما با مبالغ و نرخ های سود متفاوت. مبلغ وام اول ۱۹ میلیون تومان با نرخ سود ۷ درصد و مبلغ وام دوم ۶۹ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد. وام ششم برای اکبری ماسوله که مهمترین وام به لحاظ مبلغ می باشد در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳ به تصویب رسیده است. مبلغ این وام که با عنوان وام ضروری در صورت های مالی درج شده است، ۴۴۶ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۲۴۰ ماهه (۲۰ ساله) و نرخ سود ۲ درصد می باشد.

رضا دولت آبادی دیگر عضو هیات مدیره بانک تجارت نیز در مجموع ۵ وام با عناوین و شرایط مختلف طی سه سال دریافت نموده است که مبلغ این وام ها مجموعاً ۵۹۵ میلیون تومان می باشد. مبالغ این وام ها از ۱۹ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر بوده است. اولین و دومین وام دولت آبادی در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۱ با عنوان وام مسکن به تصویب رسیده است. وام اول به مبلغ ۱۹ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۲۸۸ ماهه (۲۴ ساله) و نرخ سود ۷ درصد و وام دوم به مبلغ ۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با دوره بازپرداخت ۲۴ ساله و نرخ سود ۱۲ درصد بوده است. وام سوم نامبرده تقریبا ۵ ماه بعد از وام اول و دوم به تصویب رسیده است. در تاریخ ۲ مرداد ۹۲ دولت آبادی ۷۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان وام با عنوان وام ضروری با نرخ سود ۱ درصد و دوره بازپرداخت ۱۸۰ ماهه (۱۵ ساله) دریافت نموده است. یعنی برای این عضو هیات مدیره در عرض کمتر از ۵ ماه مبلغی در حدود ۱۶۷ میلیون تومان وام به تصویب رسیده است.

جالب است که بعد از گذشت ۴ ماه و نیم مجددا در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۹۲ وام چهارمی برای دولت آبادی با عنوان جعاله به مبلغ ۲۸ میلیون تومان به تصویب رسیده است. مدت بازپرداخت این وام ۱۴۴ ماهه (۱۲ ساله) با نرخ سود ۱۲ درصد می باشد. پنجمین وام که سنگین ترین وام به لحاظ مبلغی است در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۴ به تصویب رسیده است. این وام با عنوان وام ضروری و به مبلغ ۴۰۱ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۸۰ ماهه (۱۵ ساله) و نرخ سود ۲ درصد می باشد. تا پایان سال ۹۵ و طبق صورت های مالی بانک تجارت ۳۶۹ میلیون تومان از این وام باقی مانده که باید پرداخت شود.

برای هیبت الله سمیعی عضو دیگر هیات مدیره این بانک نیز طی ۱۰ سال مبلغ ۴۹۹ میلیون تومان وام به تصویب رسیده است. کمترین وام ۲ میلیون تومان با نرخ سود صفر درصد و دوره بازپرداخت ۱۲۰ ماهه (۱۰ ساله) با عنوان وام اتومبیل در مورخه ۱۴ تیر ۸۴ به تصویب رسیده است. بیشترین وام نیز مبلغ ۲۱۳ میلیون تومان با عنوان وام ضروری با دوره بازپرداخت ۲۴۰ ماهه (۲۰ ساله) و نرخ سود ۲ درصد بوده که در تاریخ ۹ شهریور ۹۴ به تصویب رسیده است. از دیگر وام های جالب به تصویب رسیده برای نامبرده می توان به وام ۱۶۸ میلیون تومانی با عنوان وام ضروری با دوره بازپرداخت ۱۸۰ ماهه (۱۵ ساله) و نرخ سود۱ درصد اشاره نمود.

به هر صورت هر چند که ممکن است این وام ها به صورت قانونی به تصویب رسیده باشد اما مبلغ، تعداد و شرایط وام ها می تواند قابل تامل باشد. همچنین عناوین و تاریخ های دریافت در لیست نیز جای بسی تامل دارد.

البته نکته مثبت این است که بانک تجارت یکی از معدود بانک هایی است که شجاعت به خرج داده و صورت های مالی خود را در اختیار و معرض دید عموم قرار داده است. بانک مرکزی نیز بهتر است به این قضیه ورود پیدا کند و از بقیه بانک ها بخواهد تا صورت های مالی خود را منتشر کنند تا مردم و رسانه ها در جریان فعالیت های مالی بانک ها قرار بگیرند. این موضوع باعث می شود تا حدودی جلوی برخی شبهات و فسادها گرفته شود.

اعطای وام به هیئت مدیره یک بانک با شرایط خاص

اعطای وام به هیئت مدیره یک بانک با شرایط خاص

اعطای وام به هیئت مدیره یک بانک با شرایط خاص

بدون دیدگاه

آخرین اخبار

پربیننده ترین ها