جدیدترین اخبار
۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۶ کد خبر :148292

انحصار چندجانبه و معمای نبرد غول‌های تجاری

در مقالات پیشین به شرح مختصری از دو حالتِ حدی بازارها پرداختیم. متوجه شدیم که بر روی طیف گسترده بازارها دو حالت رقابت کامل و انحصار کامل وجود دارد که گاهی ممکن است فرض‌هایشان با دنیای واقعی در تناقض‌ باشد. در بازار رقابت کامل اصلی‌ترین مشخصه در کنار مشخصه‌های دیگر آزادی عمل واحدهای شرکت‌کننده در بازار در برابر یکدیگر بود، به عبارتی هیچ‌یک از کارگزاران بازار رقابت کامل خارج از نتایج بازار یعنی خارج از شرایطش که از فرآیند رقابت و سازوکار بازار بیرون آمده بود نمی‌توانستند، هیچ شرط و محدودیتی بر هیچ‌یک از کارگزاران دیگر تحمیل کنند. نتیجه این می‌شد که هر یک از بنگاه‌ها تنها با توجه به علائم بازار تصمیم می‌گرفتند و به فعالیت هیچ‌یک از بنگاه‌های دیگر توجه نمی‌کردند. به عبارتی در بازار رقابت کامل بر هیچ‌کدام از بنگاه‌ها چیزی بیشتر از آنچه فرآیند بازار دیکته می‌کرد، تحمیل نمی‌شد.

به گزارش بازتاب دیدیم که هرچه از رقابت کامل دور شده و به سمت دیگر این طیف حرکت می‌کردیم، آزادی عملِ واحدها و کارگزاران کمتر می‌شد. یعنی با حرکت به سوی قطب انحصار به مرور واحدها و کارگزاران در برابر یکدیگر دارای نوعی قدرتِ اعمالِ محدودیت می‌شدند و زمانی که به انحصار کامل می‌رسیدیم، این قدرت به نقطه اوج خود می‌رسید. به دیگر سخن در این سوی طیف تصمیم هر واحد و کارگزارِ اقتصادی بر دیگران نیز تاثیر می‌گذاشت تا سرانجام در انحصار کامل تصمیم یک و