جدیدترین اخبار
۱۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۷ کد خبر :137165

انحراف دولت‌ها با رانت ثروتمندان

نابرابری، شكاف طبقاتي؛ واژه‌هايی كه اين ‌روزها ديگر ناآشنا نيست. رشد نابرابري در جامعه به واسطه بسترهای ناكارآمد اقتصادی و گسترش فساد، اكنون تعداد بالايي از افراد جامعه را به زير خط فقر كشانده و در مقابل، طيف معدودي از نزديكان به شبكه رانتي و فاسد را به نان و نوايي رسانده است. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد دهك ثروتمند جامعه (دهك دهم) نسبت به دهك اول ١٥ برابر هزينه‌شان بيشتر شده است. ضريب جيني ٠,٤٠٤٦درصدي در سال ٩٥، مؤيد اين شكاف عظيم است كه از سال ٨٦ به اين سو، شكافي بي‌سابقه بين دو سر طيف دهك‌هاي اقتصادي جامعه را نشان مي‌دهد.

وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان سه عامل را به‌عنوان ريشه‌هاي اصلي گسترش اين شكاف معرفي مي‌كند؛ كاركرد نظام بانكي به نفع طبقه مرفه، رانت و فساد سازمان‌يافته و ناموفق‌بودن دولت يازدهم در اجراي سياست‌هاي حمايتي از طبقه پايين‌دست. به گفته اين اقتصاددان در مقابل اينها، دولت تلاش كرد سه ابزار را به كار گيرد تا از اين شكاف طبقاتي بكاهد، اما موفق نشد. سه ابزار ماليات بر سود سپرده، ماليات بر مسكن خالي و ماليات بر مجموع ثروت و درآمد. او علت ناكارآمدي اين سياست‌ها را اين‌گونه برمي‌شمرد: «طبقه ثروتمند با ابزار فساد جلوي تصويب اين ابزارها را مي‌گيرند. هر دولتي هم كه به سمت اين كار مي‌رود، متأسفانه منحرف مي‌شود». اين اقتصاددان هشدار مي‌دهد: «اگر اين امر تداوم داشته باشد، اقتصاد ايران با عدم تحرك طبقاتي مواجه خواهد شد».

‌بانک مرکزی اخیرا آماری را ارائه داده که نشان می‌دهد ضریب جینی به ۰.۴۰۴۶ درصد رسیده است. این رقم بدترین ضریب جینی از سال ٨٢ به این سو محسوب می‌شود که مؤید شکاف طبقاتی و نابرابری گسترده در جامعه است. این پدیده در اقتصاد ایران به چه معناست و تا چه اندازه می‌تواند مهلک